13. Eliminace počtu heren, omezení jejich fungováníV roce 2012 byla schválena obecně závazná vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry. Tato vyhláška významně zpřísnila pravidla pro existenci stávajících heren a provozoven, ve kterých jsou přístroje umístěny. V případě, že by podmínky byly provozovateli porušovány, pak bude mít město účinný nástroj pro jejich sankcionování a možné následné zrušení. Od roku 2007, kdy bylo na území města 65 heren a vedení města schválilo první omezující vyhlášku proti hernám, došlo ke snížení jejich počtu na současných 35.

Právě na těchto 35 míst se vztahují nová pravidla, která mají vést k postupnému ubývání heren. Podle těchto pravidel je silně omezeno venkovní označení provozoven, které také nesmí být opatřeny žádným vnějším světelným, pohyblivým nebo zvukovým zařízením. Nesmí na nich být také žádné vnější označení nebo vnější reklama upozorňující na různé benefity nebo výhody pro návštěvníky, které by mohly k návštěvě provozovny jakýmkoliv způsobem lákat. Do heren je zákaz vstupu osob podnapilých i osob mladších 18 let. V hernách musí být v případě nočního provozu (od 22:00 do 6:00) přítomen pracovník bezpečnostní agentury. Provozovatel musí také zabezpečit, aby po 22. hodině byli všichni návštěvníci vstupující do provozovny a odcházející z provozovny, individuálně vizuálně kontrolováni obsluhou provozovny nebo pracovníkem bezpečnostní agentury. Provozovna musí být vybavena funkčním kamerovým systémem se záznamem, který bude trvale snímat vchod do provozovny a vnitřní prostor herny a musí být uchováván po dobu nejméně třiceti dnů. Záznamy těchto kamer jsou důležité i z hlediska práce městské policie. Pokud zadrží strážníci někoho například při rušení nočního klidu, mohou zjistit, zda nebyl předtím návštěvníkem některé z těch heren.

Co se podařilo zrealizovat?