10. Zkvalitnění péče o seniorskou generaci.Prostě a jednoduše stárneme. Velmi rychlým tempem a mnozí z nás si neuvědomují, že během relativně krátkého času do skupiny obyvatel staršího věku, čili seniorů „spadne“ každý z nás.

Přestože bylo v minulosti naše město nazýváno městem mladých, data ukazuji na pozvolné stárnutí populace ve stejném poměru, jako je tomu v jiných částech České republiky. V roce 2010 žilo v Mladé Boleslavi 6 442 obyvatel starších 65 let. To je o 26 % více než v roce 2000. Průměrný věk obyvatel se za toto období zvýšil z 37,6 let na 40,8 roků. Na komisi Zdravého města bylo dokonce téma „Město příznivé pro seniory“ vybráno jako jedno ze dvou stěžejních témat pro rok 2014.

Ve městě disponujeme celkem 175 byty v domech s pečovatelskou službou, kde jsme se snažili zlepšovat kvalitu bydlení. Přesto je třeba konstatovat, že tato kapacita pomalu přestává stačit požadavkům, které k nám přicházejí. Pro nás je logickou prioritou dostupnost a kvalita sociálních služeb pro seniory zajišťovaných veřejným sektorem, ale nebráníme se podpoře rozšíření komerčních služeb pro seniory tak, aby nabídka služeb pro tuto skupinu obyvatel byla ve městě co nejpestřejší a oslovila například i rodiny s vyššími příjmy. Vedle potřebného zázemí dbáme na nabídku volnočasových aktivit, proto z městského rozpočtu podporujeme Městský klub seniorů, For Senior MB, Univerzitu 3. Věku, Sportovní hry seniorů a další. Pravidelným informováním na stránkách města, se snažíme zvýšit povědomí a zájem o jednotlivé organizace a jejich činnosti. V ulici Na Radouči, na koupališti a nyní i u Kulturního domu vyrostly nebo rostou tzv. Fit Parky, které jsou určeny právě pro tuto skupinu obyvatel. O tom, že se zlepšování kvality života seniorů zabýváme, hovoří také vytvořený Komunitní plán sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 - 2018, který byl letos po téměř dvou letech práce dotvořen.

Co se podařilo zrealizovat?
2014

Bezbariérové dveře v Městské knihovně

Schodiště ze třídy T. G. M. na Štěpánku