9. Dopravní infrastruktura a parkováníDoprava a parkování patří mezi největší problémy našeho města. Je to dáno tím, že ve městě máme nejvíce vozů v přepočtu na osobu v ČR.

Začneme asi tím, že ve městě přibyla celá řada významných dopravních staveb. Ty nejen změnily vzhled našeho města, ale především zjednodušily život stovkám řidičů, chodců a cyklistů. Mezi takové stavby patří samozřejmě investice za desítky milionů korun. Ale i menší projekty jsou pro obyvatele významné. Hodně se investuje například do oprav silnic a chodníků, do výstavby parkovišť a parkovacích domů (například na Staroměstském náměstí) na celém území našeho města. Nezapomíná se ani na stavby pro cyklisty: vloni vznikla cyklostezka spojující Mladou Boleslav a Jemníky, letos vznikla například v Bezručově ulici nebo se dokončilo propojení Jemníků s Nepřevázkou. Obecně lze konstatovat, že s cyklostezkami se počítá při každém větším projektu, který se týká úpravy komunikací. Příkladem může být rekonstrukce chodníku za 7. a 8. ZŠ nebo ulic Mládežnická a U Stadionu. Zapomenout také nemůžeme na rok 2011, kdy se podařilo zrealizovat tři velké projekty řešící komplexní revitalizaci ulic Na Radouči, Erbenova a Havlíčkova. Ve všech těchto případech se jednalo o výměnu nekvalitního povrchu, nové veřejné osvětlení, úpravu zeleně a bezbariérové řešení. Všude vždy přibyla nová parkovací místa.

Dlouho očekávanou stavbou je bezesporu nový most přes řeku Jizeru do Čejetic. Zahájení této stavby výrazně zkomplikovalo a oddálilo výběrové řízení, kdy se neúspěšná firma několikrát odvolala na Úřad pro hospodářskou soutěž, který však odvolání zamítl. Vedení města ale muselo kvůli zdržení zahájení stavby vyjednat, aby byla prodloužena doba čerpání dotace do konce roku 2014, což se také podařilo. Před zahájením samotné výstavby musely být demolovány dva objekty mezi mostem a viaduktem na čejetické straně, které novému řešení bránily. V současnosti práce běží podle naplánovaného harmonogramu – vše má být hotové do října. Během výstavby je možné i nadále využívat původní most. Již se například podařilo vybudovat nový přístup na parkoviště Škody na pravém břehu Jizery. Celkové náklady stavby jsou cca 65 milionů korun. Z toho přibližně 48 milionů korun pokryjí finance z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zbylých 17 až 18 milionů korun zaplatí Mladá Boleslav ze svého rozpočtu.

Výraznou změnou prošla také jižní část ulice Ptácká. Tento projekt spočíval v celkové revitalizaci oblasti: neprovedla se tedy jen celková rekonstrukce komunikace včetně části křižující komunikaci z Koněvovy ulice, součástí bylo i vybudování chodníků a cyklostezky, ale také veřejného osvětlení a nových parkovacích míst. Akce zahrnula i sadové úpravy okolí a vytvoření klidových zón s mobiliářem, vybudování panoramatického výtahu spojujícího lokalitu s centrem města, sanace skalního svahu lemující komunikaci a v neposlední řadě rekonstrukce historického objektu Podstupenského pramene – nejstaršího vodohospodářského objektu v Mladé Boleslavi. Tento projekt by nebylo možné realizovat bez financí  z Regionální operačního programu NUTS II Střední Čechy.

Další významnou stavbou byla v roce 2013 oprava Jaselské ulice. Jednalo se o velice komplikovanou stavbu: bylo nutné koordinovat práce zajišťované městem, Ředitelstvím silnic a dálnic a správci sítí. Jako první na řadu přišly inženýrské sítě, následovala pokládka povrchu v režii Ředitelství silnic a dálnic a pak oprava chodníků městem. Oprava Jaselské ulice probíhala v několika etapách tak, aby co nejméně zkomplikovala dopravu v centru města.

Ve stejný rok opravilo Ředitelství silnic a dálnic i komunikaci v Jičínské ulici v blízkosti bývalých kasáren a soudu, kde dlažební kostky nahradil asfaltový povrch. Město opět zaplatilo rekonstrukci chodníků a i v tomto případě došlo k výměně některých sítí. Řidiče tak čekaly na několik měsíců částečné uzavírky - ulice je ale nyní opravená a celkově se zlepšil její vzhled.  

V Boleslavi přibyly stovky parkovacích míst

Poměrně výrazné investice míří do vzniku nových parkovacích ploch. Od roku 2006 jich vzniklo okolo 2161 nových parkovacích míst, z toho 780 v posledních dvou letech. Budování nových parkovacích je konzultováno s lidmi, kteří v daných lokalitách bydlí. Při neustálém nárůstu počtu automobilů v ulicích Mladé Boleslavi ale není jednoduché všem vyhovět. Reagujeme na požadavky občanů, náměty musí ale pokaždé prověřit odborníci. Musí posoudit, zda se navrhované změny v některých ulicích nepromítnou negativně do jejich okolí. Teprve po vyloučení možností nechtěných dopadů do okolí a omezení bezpečnosti se mohou dopravní změny uvádět do praxe. Přesto se daří budovat desítky a desítky nových míst pro vozidla postupně po celé volební období, například v rámci revitalizací jednotlivých ulic nebo průjezdných komunikací na sídlištích.

Intenzivně se také celé volební období pracuje na zavedení plošného parkovacího systému. Jeho přípravy jsou zdlouhavé, ale o to pečlivější a systematičtější. Bez prověření jednotlivých lokalit, zda je zde dostatek parkovacích ploch a následného vzniku potřebných míst, nelze tento systém ihned zavést.

Parkování v centru města výrazně pomohlo v roce 2011 otevření nového parkovacího domu na Staroměstském náměstí, který doplňuje zónu placeného stání o další alternativu parkování. Ve čtyřech podlažích je celkem 77 parkovacích míst, včetně 6 míst pro ZTP. V parkovacím domě zaparkujete první hodinu zadarmo, další za 10 korun. V soboty, neděle a o státních svátcích je v této lokalitě parkování zdarma.

V rámci menších projektů jsou postupně upravovaná parkovací místa v lokalitách celého města. Například v Laurinově ulici u 3. brány automobilky, v ulici Na Celně nebo u bývalého Jadranu vznikly v několika etapách desítky nových parkovacích ploch pouze pro účely místních lidí. Například v Máchově ulici převedením podélného stání na šikmé došlo k vytvoření ještě dalších parkovacích míst. Další místa vznikla za náměstím Republiky, v ul. Palackého, Tylova, Havlíčkova (naproti FOKY), v lokalitě na Rozvoji a dalších.

Součástí projektu je vždy úprava celé lokality: opraveny jsou chodníky a zlegalizované zkratky v trávě, nezapomíná se ani na dětská hřiště, koše nebo lavičky. Nová parkovací místa nezasahují do zeleně, ve většině případů jsou zlegalizované nelegální parkovací plochy. Vznikem vzhledných stání pro kontejnery na odpad je také uvolněna řada míst na parkovištích pro vozidla.

Nové parkoviště pro 80 vozidel také vzniklo naproti Kauflandu vedle sportovní haly. Parkovat se tam může zdarma a slouží především jako náhrada pro obyvatele z okolí, kteří přišli o některá parkovací místa poté, co byl zaveden u Kauflandu placený parkovací systém. Právě na severním sídlišti vzniknou ještě v letošním roce nová parkovací místa v rámci úpravy vnitrobloků a průjezdných komunikací v blízkosti ulice Mládežnická a U Stadionu i díky samotné úpravě ulice U Stadionu.

V rámci celého sídliště za poslední čtyři roky vznikla místa pro vozy, pozadu ale nezůstala například ani lokalita náměstí Republiky. Tím ale vedení města nekončí. Nyní se například uvažuje o vzniku nového parkoviště vedle finančního úřadu. Bylo zadáno zpracování studie, která má vyřešit nejvhodnější způsob parkování na této rozsáhlé ploše. Vzniknout by zde mohlo až sto dalších míst.

Co se podařilo zrealizovat?
2014

Chodník a cyklostezka v ulici Bezručova

Cyklostezka Radouč

Chodníky v ulici Dukelská

Parkování v ulici Laurinova

Parkování u Městského stadionu2013

Cyklostezka Jemníky

Nový povrch Jaselské ulice

Parkování Na Celně

Parkování u Městského stadionu

Průjezdy mezi domy v ulici Mládežnická

Průjezdy mezi domy v ulici U Stadionu

Rekonstrukce Ptácké ulice

Komunikace na Podlázkách2012

Opravy chodníků u 7. ZŠ

Oprava komunikace u hlavní pošty

Parkování

Silnice na Komenského náměstí

Chodník u 5. ZŠ

Chodník u mateřské školy Sluníčko

Práce u Domu kultury

Chodník v ulici Mládežnická

Parkoviště za domem na třídě Václava Klementa

Průjezdy mezi domy v ulici U Stadionu

Rekonstrukce Ptácké ulice2011

Oprava chodníku Nádražní ulice


Oprava ulice Šmilovského


Na Radouči


Oprava komunickací na Ptácké ulici


Oprava Havlíčkovy ulice


Třída Václava Klementa


Semafor Pražská ulice