8. Zkvalitnění podmínek pro bydlení a bytovou výstavbuDlouhodobě se potýkáme s tím, že nám v Mladé Boleslavi klesá počet obyvatel. Mladí odcházejí do okolních obcí a to nejen z důvodu levnějších pozemků, ale také z důvodu, že v Boleslavi již nějakých šest let řešíme 4. změnu územního plánu, která v sobě obsahuje právě uvolnění některých lokalit k individuální výstavbě. Věříme, že se nám podaří do konce roku tuto změnu schválit a rozšířit tak možnost pro lidi, kteří zde chtějí bydlet. V posledním období jsme podporovali projekty, které se soustředí právě na individuální bytovou výstavbu. Příkladem může být lokalita na Celně nebo na Dubcích. Zvelebovat a zvyšovat kvalitu bydlení se samozřejmě snažíme i nejobydlenější části Mladé Boleslavi. V rámci Integrovanému operačnímu programu, kdy vlastníci bytových domů v lokalitě severní sídliště uspěli se třiceti projekty, byly realizovány stavební práce za téměř 108 milionů korun. Tato skutečnost je při průjezdu danou lokalitou na fasádách jednotlivých domů jednoduše vidět. Vedle toho byly další prostředky investovány do tvorby parkovacích míst, průjezdek, komunikací, chodníků a cyklostezek.

Také se snažíme odstranit společně se zástupci družstev chyby, které udělali naši předchůdci při výstavbě bytových družstev Laurinova. Jako město jsme se zavázali k téměř 40 Mil. Kč, které budou použity na investice, tak aby obyvatelé domů mohli žít v „normálních“ podmínkách.

Určitě nelze nezmínit práci městské společnosti Centrotherm, která prakticky bez stížností dodává tepelnou energií do více než 14 tis. domácností, z nichž většina žije právě v lokalitě severního sídliště. Cenu, za kterou je teplo dáváno domácnostem se snažíme udržet na co možná nejnižší úrovni, abychom byly schopni konkurovat lokálním zdrojům spalujících zemní plyn. Tato snaha není samoúčelná, je motivována nutností snížit co nejvíce emise znečišťující ovzduší z lokálních zdrojů v celém městě, zároveň se jedná o službu obyvatelům. Dlouhodobě patříme cenou tepla mezi nejlevnější v České republice, která se nachází pod úrovní na kterou reguluje stát cenu v ČR.

Důležitá je práce odváděná ve společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, která zásobuje pitnou vodou (dodávaná voda je kvalitní a převážná část je vhodná pro přípravu kojenecké stravy) přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav. V současné době probíhá dokončování významné investiční akce „Mladoboleslavsko II“, kdy je dostavována kanalizace v dalších částech Mladé Boleslavi, Dobrovici a Mnichova Hradiště. Celkové náklady projektu jsou 579 mil. Kč.

Co se podařilo zrealizovat?
2014

Rekonstrukce bytových domů v ulici Laurinova

DOKUMENT: Ceny tepla v ČR2012

Byty v ulici Čechova

Budování stoky z Láskova