7. Více kapacit ve školkách a jeslích, školyNejvětší diskuze se mezi lidmi vedly na téma volná místa v mateřských školách. Díky velké porodnosti v letech 2007 - 2009 nyní do školek chce nastoupit více dětí, než je kapacita školek. Byla snaha tento problém řešit a rodičům pomoci. Od roku 2010 do letošního roku tak vzniklo ve městě Mladá Boleslav 132 nových míst v městských školkách! Nejvýrazněji pomohlo navýšit kapacitu otevření zcela nové školky u 9. základní školy. Ve školce vzniklo 112 míst ve čtyřech třídách. Celá stavba i s vybavením a hřištěm pro nejmenší děti město přišlo zhruba na 19,5 milionu korun vč. DPH. Pozadu ale nezůstala ani další městská a soukromá zařízení.

V mateřské škole Sahara vznikla jedna nová třída s kapacitou 20 míst ve stávajícím zařízení. Například mateřská školka při 6. základní škole se dočkala v tomto volebním období nového certifikovaného hřiště. Důležitá je podpora soukromých školek nejen na území města Mladá Boleslav. Od letošního roku jsou podporovány děti, které mají trvalé bydliště v Mladé Boleslavi, ale chodí do školky na území jiného města. V samotné Boleslavi ale také vznikly nové soukromé školky – například v Debři s kapacitou 80 míst, kde stále není kapacita naplněna, nebo na Radouči s kapacitou 30 míst, kde se učí nejmenší děti angličtinu. V současnosti nabízí soukromé školky v našem městě celkem 255 míst. Město také podporovalo vznik Lesní školky na Štěpánce a rodinného Koupák centra u koupaliště. Město také výrazně podporuje soukromé jesle, o které je mezi rodiči velký zájem.

Velké změny nastaly ale i na jednotlivých základních školách. Největšími investicemi bylo bezesporu zateplování jednotlivých budov. V roce 2012 bylo úspěšně dokončeno snížení energetické náročnosti budovy 8. základní školy ve Václavkově ulici. Tuto investici s celkovými náklady cca 22 milionů korun město financovalo s pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj. Práce zahrnovaly opravu a zateplení střechy i celé budovy včetně výměny oken. Město již v roce 2010 s pomocí evropské dotace zajistilo podobně rozsáhlou investici do zateplení sousední 7. základní školy ve stejné ulici. V zateplování a modernizaci se pokračovalo, nyní máme zateplenu 6. ZŠ a práce na zateplení 5. základní školy právě probíhají. U této školy bude zároveň vybudována sportovní hala.

Zateplování a výměny oken ale nejsou jediné stavební práce, které přispěly ke zkvalitnění školských budov. Například na 5. základní škole vznikl zrcadlový sál a malá tělocvična. Nově ale také děti využívají školní Klubkavárny, která je umístěna v suterénních prostorách školního klubu. Žáci pod dohledem dospělých v ní nabízí spolužákům k zakoupení občerstvení. Celý projekt vznikl ve spolupráci školy a DDM Na Výstavišti a z větší části byl hrazen ze strukturálních evropských fondů.

Nových prostor na sport se dočkali i žáci na 6. základní škole: otevřena byla čtvrtá tělocvična a studovna. Škola tak efektivně zvelebila prostory, které byly dlouho nevyužité. Vzhledem k tomu, že škola je zaměřena především na sport, nová tělocvična našla ihned vhodné využití. Ve studovně mohou děti studovat, hledat informace na počítačích nebo v encyklopediích, které byly zakoupeny díky evropskému projektu EU peníze školám.

Velkou změnou prošel v roce 2012 během prázdnin nástupní prostor před 7. základní školou ve Václavkově ulici. Děti tak první školní den přivítaly upravené chodníky i celková proměna a členění tohoto prostoru. Původní nevzhledné a poničené asfaltové povrchy nahradily nově upravené plochy, navíc nyní obohacené lavičkami a ostrůvky se stromy.

Opravovalo se ale také u sousední 8. základní školy, kde se v témže roce zateplovalo. Zcela v novém je dopravní dětské hřiště. Tuto investici ve výši 1,2 milionu korun město zajistilo za finanční pomoci Škody Auto a dále i firmy Ško-energo, která zasponzorovala čtyři nové solární semafory. Kromě úplně nového asfaltového povrchu zde je i nové oplocení, zázemí a na plochách mezi vyznačenými komunikacemi je umělý trávník. Hřiště slouží pro všechny mladoboleslavské základní školy i školy z okolí a je přístupné i veřejnosti.

U řady mladoboleslavských základních škol se pracovalo také letošní léto. Například bylo vybudováno nové sociální zázemí u venkovních hřišť u 9. základní školy, čímž bylo úspěšně navázáno na úpravy z loňského roku. V roce 2012 byl opraven povrch místní tělocvičny.  

Revitalizována také byla malá hřiště u 3. základní školy za 1,2 milionu korun. Zde stříkaný plastový povrch nahradil původní nevhodný beton. Nových herních prvků se například dočkal sportovní areál za 4. základní školou ve Svatovítské ulici. Ty mohou využívat nejen žáci školy, ale také veřejnost. Kromě prolézačky s netradiční skluzavkou, kterou tvoří dvě tyče, si zde lze vyzkoušet balanci na rodeoboardu, díky které lze posilovat hned několik svalů na těle.

Novinkou letošní roku jsou psychologové, kteří budou toto pololetí působit na šesti základních školách. Následovat má rozšíření této služby na všechny školy. Tuto dosud nadstandardní službu podporuje finančně město Mladá Boleslav. Vedení města podpořilo tyto službu jako potřebnou a vyplývající ze současné situace, kdy stále více dětí na školách má zvláštní potřeby či problémy a pro pedagogy je stále obtížnější to zvládat bez pomoci odborníka.

Na základních školách se také nově soutěží ve Sportovní lize pro žáky základních škol v Mladé Boleslavi. Liga je centrálně řízena, koordinována a pravidelně aktualizovaná. Cílem je, aby všichni žáci mohli zažít pocit vítězství, aby byli motivováni a aby děti aktivně trávily svůj volný čas.

Co se podařilo zrealizovat?


2013

Výstavba školy při ZŠ v ulici 17. listopadu