6. Zajištění bezpečnosti obyvatelTéma pocitu bezpečí patří vedle dopravy a parkování k problémům, na které si lidé v Mladé Boleslavi nejvíce stěžují. Je tomu tak i přesto, že zde máme poměrně slušně fungující Městskou policii. Ve městě se nachází dost lidí , kteří zde trvale nebydlí a přijíždějí k nám pouze za prací. Toho si je vědom také největší zaměstnavatel Škoda Auto a společně s Městskou policií se snaží vznikající problémy řešit. Díky této spolupráci byl např. zmodernizován kamerový systém ve městě včetně úpravy „velína“ tj. monitorovací pracoviště v budově městské policie v Palackého ulici. Tato modernizace byla velmi potřebná, jelikož zastaralá technika z devadesátých let již nesplňovala požadavky Městské policie, která v současnosti disponuje 42 kamerovými body, které monitorují lokality nejvíce zasažené přestupkovou a trestnou činností.

Městská policie nedohlíží pouze na bezpečnost v ulicích, na dodržování zákonů a dopravních předpisů, ale také preventivně působí v řadě oblastí nebo dohlíží na pořádek v ulicích. Během posledního volebního období se práce strážníků výrazně zintenzivnila v řadě oblastí – strážníci nejsou ti, co jen pokutují, ale také pomáhají.

Nejvíce diskutovanou lokalitou města z hlediska bezpečnosti byla v uplynulém období bezpochyby oblast Kauflandu, proto zde byla na základě vyhodnocení bezpečnostní situace výrazně posílena služba strážníků. Od ranních hodin až do jedenácté večer zde funguje stálá služba okrskového zmocněnce, která je odpoledne a zejména večer posilována o dvoučlennou hlídku z výjezdové skupiny. V noční době je pak nejméně jednou za hodinu tato oblast kontrolována dvoučlennou hlídkou. Lokalita se díky těmto postupům zklidnila a daří se zde udržet i pořádek na veřejných prostranstvích.

Každý večer jsou v našem městě kontrolovány herny v ulici U Stadionu a Havlíčkova. K těmto hernám jsou nárazově přidávány kontroly dalších provozoven ve městě. Právě zvýšený počet kontrol a nová městská vyhláška omezující herny z roku 2012 přinesly zklidnění okolí provozoven. Například ještě na začátku roku 2013 byly strážníky zjištěny čtyři případy porušení zmíněné vyhlášky, později se už městská policie nesetkala s žádným takovým porušením. Tlakem na dodržování této vyhlášky již zmizela z ulic veškerá svítící barevná reklama lákající ke vstupu do provozovny. V hernách není mládež do 18 let a odcházející návštěvníci, kterých je dle každodenních kontrol čím dál méně, neruší svým chováním zejména noční klid v ulicích města.

Městská policie musí také denně řešit problémy s lidmi bez domova. Na konci roku 2013 bylo městskou policií evidováno 76 bezdomovců, z tohoto počtu bylo 60 osob české národnosti a 16 cizinců. Skoro všichni bezdomovci cizích národností jsou přitom bývalými zaměstnanci agentur. Takovýchto bezdomovců by přitom bylo daleko více, ale strážníkům se díky místní znalosti daří většinu podchytit hned v počátku, a přesvědčit je k návratu do místa jejich posledního trvalého bydliště.

Městská policie také více dbá na kontroly majitelů psů, kteří nejčastěji venčí psa bez vodítka nebo neuklízí exkrementy. Ačkoliv se zdá, že městská policie proti tomuto problému nebojuje, jen v roce 2013 řešila tyto přestupky ve více jak 300 případech.

Strážníci samozřejmě působí i v oblasti prevence. V současné době strážníci nabízejí celkem 25 preventivních programů pro všechny věkové kategorie občanů. Nejčastěji se strážníci věnují našim nejmenším spoluobčanům v mateřských školkách. Pro tyto děti strážníci realizují tři na sebe navazující preventivní programy Bezpečné chování, Bezpečné chování v dopravě a také praktickou výuku na mobilním dětském dopravním hřišti, které strážníci nově provozují. Při dopravní výchově městská policie úzce spolupracuje s BESIPem a provozovatelem dětského dopravního hřiště. Jen projekty preventivních programů pro děti předškolního věku prošlo do konce listopadu 2013 na 3879 dětí z Mladé Boleslavi i jejího okolí.

Strážníci také rozšířili výrazně spektrum preventivních programů i pro další věkové kategorie občanů. Pro druhé stupně základních škol, středních škol a učilišť realizují nově program “Základy právního vědomí“ ve, kterém se žáci seznamují se smyslem a účelem práva a samozřejmě pokračují ve stále aktuálním a velmi žádaném preventivním programu „Nebezpečný internet“. Zde seznamují uživatele s nástrahami, které na ně číhají například na sociálních sítích. Pro seniory jsou to nově programy reagující na aktuální nebezpečí, která je v současné době seniory ohrožují „Jak se ubránit podvodníkům I“, „Jak se ubránit podvodníkům II„ a „Stop násilí na seniorech!“. O preventivní programy městské policie je opakovaně zájem nejen v Mladé Boleslavi, ale i mimo ní. Svědčí to o atraktivnosti a kvalitě a zejména smyslu této bezesporu užitečné a důležité práce strážníků, kterou jde krátce shrnout do hesla „kvalitní informovaností předcházet páchání trestné a přestupkové činnosti“.

Co se podařilo zrealizovat?


2013

Prevence pro děti s Městskou policií2011

Semafor Pražská ulice