4. Zelené městoMěsto za poslední čtyři roky výrazně změnilo i svoji „zelenou tvář“. Proběhla řada investic, které obnovily a podpořily lepší vzhled parků a zeleně. Obnoven byl nejen mobiliář a chodníčky, ale nahrazena byla i stará zeleň a výrazně například přibývá květinových záhonů. Neinvestuje se pouze do parků, zeleň je efektivně udržovaná i v okolí parkovišť, silnic a chodníků či vnitrobloků obytných domů. Například okolí domů na Slovance prošlo velkou změnou, pozadu ale nezůstává zeleň ani kolem průjezdných komunikací v sídlišti Severní město nebo v lokalitě na Rozvoji.

Výraznou změnou od začátku tohoto volebního období prošel park Výstaviště. Revitalizace parku stála 20 milionů korun a 85 procent z toho pokryla dotace v rámci programu ROP Střední Čechy. Cílem bylo zachovat aximálně zeleň a odstranit jen stromy, které byly v havarijním stavu. V parku byly dosázeny desítky nových stromů a upraveny zelené plochy. Opraveny byly všechny povrchy: všechny cesty byly kompletně nově vydlážděny včetně centrálního prostoru před altánem. Revitalizace parku zahrnovala i instalaci nového veřejného osvětlení a mobiliáře (lavičky, pítka, stojany na kola, odpadkové koše, informační tabule). Součástí byla také oprava kašny i nové povrchy chodníků přiléhající k parku v Husově ulici a na třídě V. Klementa.

Výraznou změnou bylo odstranění pahorku s podzemním krytem, čímž vzniklo v okolí pomníku J. A. Komenského nové odpočinkové místo. Tato změna také prospěla lepšímu výhledu na okolní historické budovy divadla, gymnázia i sokolovny. Nedílnou součástí projektu byla také opatření zaměřená na zlepšení bezbariérové dostupnosti a bezpečnost chodců. Lepšímu vzhledu celé lokality pomohla i úprava bezprostředního okolí vstupu do plaveckého bazénu a sokolovny a oprava chodníku podél parku v Palackého ulici. Tyto úpravy ovšem nebyly součástí projektu revitalizace.

Nový parčík vznikl například na Staroměstském náměstí nad parkovacím domem. Tento kout zeleně výrazně oživil centrum města – denně je hojně využíván především rodinami s dětmi. Celé Staroměstské náměstí dnes oživují stromy a osázená koryta. Svoji tvář také změnil další park v centru města – park na Komenského náměstí.

Výraznou proměnou prošla i zeleň v sídlišti Severní město. Letos se zde plánuje pokračování obnovy Nového parku, zmizet by měly nevzhledné betonové vyvýšeniny, přibude zeleň i zajímavé vyžití pro veřejnost. Naopak park 9. etapa ve vnitrobloku mezi ulicemi J. Palacha, 17. listopadu a Havlíčkova již má své velké změny za sebou. Opravena byla lezecká stěna i plot okolo míčového hřiště. Celá stavba vyvrcholila výsadbou keřů a květin. Vybudována byla nová odpočinková pergola a z nevzhledných betonových útvarů vznikly relaxační záhony na posezení. V novém jsou především cesty.

Další lokalitou, na které se pracuje, je lesopark Štěpánka. Nechystáme změnit ráz této oblíbené části města, nadále zůstane lesoparkem. Již jsou hotové všechny potřebné zásahy na zeleni, které lze realizovat pouze během vegetačního klidu. I tato investice patří k projektům v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, které jsou spolufinancovány z evropských dotací.

Také je třeba zmínit pečlivou údržbu, díky níž je město čistší. Každoroční úklid ulic Mladé Boleslavi se stal samozřejmostí, přesto v tomto volebním období došlo k několika významným vylepšením. Především v jarních měsících nastupuje technika a pracovníci firmy Compag na všech místech Mladé Boleslavi i příměstských částí, aby vyčistili město s dosud nebývalou důsledností. Na webu města i v měsíčníku Boleslavan vždy najdete aktuální harmonogram prací, což je užitečná informace nejen pro místní obyvatele ale i pro řidiče. Ti totiž v den úklidu nesmí v lokalitě parkovat, jinak jim hrozí odtah vozidla. Tradičně jsou uklizeny nejen chodníky a silnice, ale také parkovací plochy, veřejná prostranství, hřiště, autobusové zastávky, cesty, stezky nebo schodiště.

V letošním roce k tradiční očistě města přibyly i další práce ke zlepšení vzhledu jednotlivých ulic a života ve městě. Během jarní očisty se každý den ráno sešli zástupci magistrátu při obhlídce všech čištěných úseků a stanovili pracovníkům společnosti Compag a Správy komunikací okamžité i dlouhodobé úkoly na úseku čištění, ošetření zeleně, mobiliáře a při správě komunikací. To například znamenalo srovnání pokřivených odpadkových košů, dopravního značení, opravy výtluků, zajištění kanálových a teplofikačních šachet, úpravy zeleně, odstranění nefunkčních zábran a zábradlí. Tyto zdánlivě malé opravy mají přitom velký efekt při zlepšování vzhledu ulic a veřejných prostranství.

Souběžně s čištěním ulic byly letos vyrovnány vyvrácené obrubníky, natřena zábradlí a také byla navezena zemina na poškozené plochy zeleně. Přemístěna byla i některá kontejnerová stání na vhodnější místa, která byla předem zpevněna dlažbou. Díky tomuto komplexnějšímu postupu byly odhaleny i některé závažnější závady, které byly následně odstraňovány v průběhu léta. V některých lokalitách města dokonce přibyla nová parkovací místa tam, kde se dosud parkovalo bez jasného režimu. Nevzhledné plochy tak dostaly jasný řád a především lepší vzhled.

Na jaře se tradičně nezapomíná ani na ošetřování zeleně - Compag také dosypává kůru u stromů, prostřihává živé ploty, doplňuje zeminu a následné osívá poškozené plochy. V jarních měsících také začíná sekání trávy, postřik chodníků a obrub komunikací proti plevelu. Po odtání sněhu začíná také boj s psími exkrementy. Ty se z chodníků sbírají strojově a na veřejných zelených plochách je uklízí pracovníci firmy Compag a městští počišťovači (zaměstnanci města, na které připívá úřad práce). Tento úklid, spotřeba papírových sáčků na psí exkrementy a vývoz odpadkových košů, stojí ročně Mladou Boleslav více jak jeden milion korun.

Mladá Boleslav také začala jiným způsobem opravovat své silnice. Novinkou je oprava výtluků na silnicích technologií, při které se nahřívá asfalt a doplňuje se balenou směsí, a tak dochází ke spojení stávajícího podkladu s novým povrchem. Nový systém je trvanlivější a měl by vést k účinné opravě výtluků a děr na silnicích ve městě. Výhodou této metody je, že při opravách poškozených úseků a výtluků nevzniká žádný spoj a opravovaná část se pevně spojí s okolím opravy. Oprava je rychlá, může se opravovat i v mrazech do -15 stupňů. Hned po opravě je vozovka připravena k provozu.  

Na údržbu se nesmí zapomínat ani během zimního období po spadu sněhu – jako první na řadu přicházejí hlavní tahy městem. Během kalamitních stavů se všichni snaží situaci co nejrychleji dostat pod kontrolu, ačkoliv to nejde vždy tak rychle ve všech částech města, jak by si občané přáli. Při spadu sněhu vyjíždí do terénu ihned technika firmy Compag a na úklid nastupují manuální pracovníci, kteří čistí místa, kam technika nemůže: tedy autobusové zastávky, přechody pro chodce, vchody domů, schodiště a prostranství před školskými a zdravotnickými zařízeními. Na úklidu sněhu se také každou zimu podílí i nezaměstnaní lidé z úřadu práce a střediska Naděje pro lidi bez domova.

Pro celou zimní sezónu má společnost Compag možnost spolupracovat i s dalšími firmami, které se zimní údržbou pomáhají – například firmami Jaznak, Osvit, Baze a Správa komunikací. Firma Compag ošetřuje v současnosti na území města Mladá Boleslav více jak 160 km chodníků a přes 40 km silnic. V ulicích města také přibylo posypových beden s inertním materiálem.

Ulice našeho města jsou samozřejmě udržované a uklízené během celého roku. S úklidem se nezapomíná ani na prostranství všech škol. Především před začátkem školního roku jsou systematicky uklizena právě okolí školských zařízení. Firma Compag a město aktuálně reagují na potřeby Mladé Boleslavi i na upozornění od obyvatel. Pravděpodobně i proto v poslední době zaznívá čím dál více pochval ze strany veřejnosti. Je jasné, že na řadě míst je kvůli stavebním pracím nepořádek, přesto se daří průběžně město jako celek udržovat v čistotě. Je nutno podotknout, že takový standard úklidu zdaleka nemají všechna města.

Co se podařilo zrealizovat?
2014

Park na Komenského náměstí

Revitalizace parku Štěpánka

Vnitrobloky v ulici Mládežnická

Vnitroblok za Jadranem2013

Park na Komenského náměstí

Velký park

Rekonstrukce Ptácké ulice2012

Volnočasový areál na Staroměstském náměstí

Revitalizace parku na Výstavišti