2. Rozumné hospodaření, čerpání dotacíJe důležité, aby město, jehož rozvoj je limitován výší svého rozpočtu, bylo aktivní při čerpání dotací. Nastavením některých dotací, kdy je spoluúčast města pouze 15% jsme tak mohli zrealizovat projekty, na které bychom museli i několik let „šetřit“. Z pohledu získávání dotací jsme byli v posledním období hodně aktivní.

S pomocí evropských dotací jsme úspěšně realizovali projekty v historické části města v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – ROP. Celkové způsobilé výdaje u těchto projektů realizovaných od roku 2009 s výhledem do konce roku 2014 představují úctyhodnou sumu kolem 600 milionů korun, z toho přes 400 milionů kryjí právě evropské dotace. Mezi největší a nejnáročnější investice v tomto volebním období patřilo dokončení revitalizace Staroměstského náměstí a výstavby areálu volnočasových aktivit, které zcela zásadním způsobem změnilo vzhled a zvýšilo přitažlivost této lokality pro občany i návštěvníky Mladé Boleslavi. Staroměstské náměstí je obohaceno novou netradiční fontánou, unikátním znázorněním koryta řeky Jizery, novým parčíkem s herními prvky nad podzemním parkovacím domem a také novým řešením parkovacího režimu. Revitalizaci náměstí v roce 2014 byla zakončena rekonstrukcí sklepních prostor, kde vznikl volnočasový areál.

Velkou investicí byla také revitalizace parku Výstaviště včetně zcela nového pojetí prostoru mezi divadlem a sokolovnou s památníkem J. A. Komenského či další etapa rekonstrukce městského divadla včetně modernizace městské scény a divadelního klubu.

Mezi zásadní investice patří i úspěšně dokončená rekonstrukce jižní části Ptácké ulice. Skončila již také rekonstrukce sportovního hřiště u 1. ZŠ. Mezi další takto financované investice patří stavba nového pavilonu Ekocentra Zahrada DDM, revitalizace parku na Komenského náměstí, revitalizace parku Štěpánka a stavba cykloparku v areálu bývalého letního kina.

Vyvrcholením celé této série investic s využitím dotací v rámci IPRM-ROP bude i výstavba krytého bazénu na kraji Štěpánky. Všechny tyto investice přispějí ke zlepšení vzhledu dotčených lokalit či objektů a zvýšení komfortu života v Mladé Boleslavi.

Integrovaný operační program pomáhá s obnovou sídliště

Další dotace úspěšně využíváme díky Integrovanému operačnímu programu. V rámci tohoto projektu jsme proinvestovali více než 65 milionů korun: 55,9 milionů korun představuje poskytnutá dotace, zbytek pak vlastní zdroje z rozpočtu města. V tomto volebním období byla díky Integrovanému operačnímu programu zrealizována řada významných investicí v oblasti severního sídliště. Město tak úspěšně navázalo na již dokončené investice v této hustě obydlené části města.

V roce 2010 byla zahájena výstavba parkovacích stání mezi ulicemi Jana Palacha a U Stadionu (před mateřskou školou). Díky tomuto projektu vznikla řada parkovacích ploch a byly také upraveny komunikace pro pěší a automobilovou dopravu. Součástí projektu bylo i vybudování plochy pro kontejnery, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení a samozřejmě sadové úpravy v lokalitě.

Další finance byly investovány v roce 2011 do oprav ulic Na Radouči, Havlíčkova a Erbenova. Havlíčkova ulice, jako jedna z důležitých tepen města, byla zrevitalizována v úseku mezi ulicemi Erbenova a U Stadionu. Opraven byl kompletně povrch, upraveno bylo také odvodnění komunikace, veřejného osvětlení, světelná signalizace a byla provedena ochrana vedení inženýrských sítí. V novém jsou i parkovacích stání a plochy pro kontejnery. Nezapomnělo se ani na obnovu zeleně. Tento projekt bezesporu výrazně přispěl k bezpečnějšímu a přehlednějšímu pohybu automobilistů i chodců a také ke zkrášlení jednoho z nejrušnějších míst Mladé Boleslavi.

Sousední Erbenova ulice byla dlouho opravována pouze provizorně, takže kompletní obnova byla zásadní změnou. Projekt zde opět řešil povrhu komunikace, chodníky i parkování, kdy výrazně přibyla nová místa pro vozidla. Vybudováno bylo také nové veřejné osvětlení. Třetí ulicí, která se dočkala obnovy v rámci IOP, byla ulice Na Radouči v úseku mezi ulicemi Jana Palacha a U Stadionu. Tato investice opět zahrnula opravu komunikace, parkovacích míst i chodníku na pravé straně ulice.

V rámci tohoto operačního programu byly také v tomto volebním období vyhlášeně dvě výzvy na rekonstrukce panelových domů. Vlastníci bytových domů v  lokalitě severní sídliště uspěli se třiceti projekty. Realizovány byly stavební práce za téměř 108 milionů korun.

Těmito projekty ale nekončíme: Revitalizace vnitrobloků Mládežnická, revitalizace ulice U Stadionu či II. etapa cyklostezky Na Radouči probíhají právě nyní a jedná se o dotace ve výši cca 50 milionů korun.

Také na další projekty se snažíme najít dotační prostředky. Jedním z příkladů může být vybudování cyklostezky do Jemníků, na které se podílel Státní fond dopravní infrastruktury.

Co se podařilo zrealizovat?
2014

Nový krytý bazén

Cyklostezka Radouč

Park na Komenského náměstí

Dokončení rekonstrukce Městského divadla

Vnitrobloky v ulici Mládežnická2013

Zateplení 6. ZŠ

Cyklostezka Jemníky

Rekonstrukce Městského divadla

Podzemní kontejnery v ulici Jana Palacha

Podzemní kontejnery na Komenského náměstí

Podzemní kontejnery v ulici Jana Palacha

Rekonstrukce Ptácké ulice

Sportovní akademie

Komunikace pro pěší na starém hřbitově2012

Rekonstrukce Městského divadla

Otevření infocentra

Revitalizace parku na Výstavišti

Zateplení 7. a 8. ZŠ

2011

Infocentrum


Metalová cesta


Rekonstrukce malé scény Městského divadla