1. Spolupráce se Škoda AutoVe volbách 2010 byla spolupráce se Škoda Auto na prvním místě našeho volebního programu. Důvod je všem zřejmý. Škoda Auto má velký význam pro chod našeho města a významně se podílí na velmi nízké míře nezaměstnanosti, která se v Mladé Boleslavi pohybuje okolo 4,9 %, což je výrazně pod republikovým průměrem.

práci má ze strany města na starosti náměstek primátora Ing. Jiří Bouška, který se významně podílel na nastavení jejich pravidel. V roce 2011 se tak nadefinovala cesta, jakou se chce město a Škoda Auto společně ubírat a byla tak realizována celá řada zajímavých projektů např. Bezpečné přechody, zkvalitnění kamerového systému, podzemní kontejnery, zlepšení technického vzdělávání a výuky jazyků na základních školách,  Old Timer rally, Metalové sympozium, Ozvěny Zlínského festivalu, Svatováclavská jízda, projekty Zdravého města, Fit parky pro seniory a další. Vedle toho probíhají společná jednání na ministerstvech, kraji a s dalšími institucemi o věcech a dotacích na projekty, které se Mladé Boleslavi bezprostředně týkají, příkladem může být SV-Tangenta nebo třída V. Klementa.

Další informace

Škoda Auto, která byla letos opět vyhlášena jako zaměstnavatel roku, zaměstnává celosvětově více než 25 800 lidí s průměrným platem tarifních zaměstnanců přes 37 700 Kč. Od roku 1991 bylo v závodech ŠKODA v České republice vytvořeno 11 000 nových pracovních míst a více než 50 000 pracovních míst u dodavatelů firmy. Škoda Auto se samozřejmě snaží svůj úspěch regionu, ve kterém působí, vracet. Podporuje různé zajímavé projekty, občanská sdružení, sportovní kluby a další. Důraz klade na vliv a působení provozu společnosti na životní prostředí. Že se nejedná pouze o plané deklarace, dokazuje výsledek studie hledání příčin špatného ovzduší v Mladé Boleslavi, na kterém se průmysl podílí pouze jedním procentem, což se zdá až neuvěřitelné.

Co se podařilo zrealizovat?
2014

Motorové centrum

Stavebnice Merkur pro 8. ZŠ

Most přes řeku Jizeru2013

Výstavba na místě bývalého lihovaru2012

Zahájení výstavby na místě bývalého lihovaru