Karel Švásta
jednatel společnosti LASVIT MB, s.r.o.


Celý svůj život bydlím v Mladé Boleslavi, vystudoval jsem zde, pracuji a podnikám. Do komunálních voleb v Mladé Boleslavi vstupuji pravidelně od r.1996. Po založení firmy BOS/boleslavské osvětlení/v r.1990 na výrobu, restaurování svítidel a uměleckořemeslných předmětů jsem obnovil několik zcela zničených domů v historické části města, ve kterých měla firma původně své provozovny. Jako jednatel firmy LASVIT MB pravidelně podporuji převážně kulturní akce.

Cíle (Proč kandiduji): Pokračovat v úspěšné propagaci Mladé Boleslavi našimi výrobky po celém světě a být svými zkušenostmi nápomocen nastupující generaci.