Václav Sedláček
provozovatel chráněné dílny Ecoretel


Jsem absolventem SPŠ stavební v Mělníku. Praxi ve stavebnictví jsem získával v Průmstavu, JZD Ledce a Stavebním bytovém družstvu. Od roku 1991 podnikám. Spolu s A.Jurankou spoluvlastním a vedu společnosti REALSTAV MB spol. s r.o., Eco-Retel s.r.o. Podílel jsem se na založení o.p.s. REZA MB-Mateřská škola a jesle, kde jsem členem správní rady. Fandím boleslavskému sportu, především fotbalu. Ve města pracuji v komisi pro životní prostředí a environmentální výchovu a v představenstvu společnosti Centrotherm a.s.

Cíle (Proč kandiduji): Chci využít své praktické zkušenosti a přispět k rozvoji dopravní, volnočasové, sportovní a ekologické infrastruktury města.