Bohumil Rosenkranz
obchodník a fotograf


Jsem zakládající členem a předsedou politického hnutí VpMB. Narodil jsem se v MB, po studiích stavařiny jsem pracoval v místním stavebním podniku. Dále jsem studoval na Pražské fotografické škole a Institutu výtvarné fotografie při Slezské univerzitě. Po roce 1989 jsem vyměnil zaměstnání za podnikání ve fotografických službách. V současnosti se mimo podnikání také věnuji práci pro Okresní hospodářskou komoru (kde jsem dlouholetým členem představenstva) s důrazem na podporu malých podnikatelů a živnostníků. Podílím se na zajišťování sportovních a společenských aktivit v rámci TJ SOKOL MB, jehož vedení jsem členem. Jako dlouholetý člen Fotoklubu se zároveň podílím na organizaci výstav fotografií členů v ČR i zahraničí, vedu také vzdělávací kurzy v oboru foto.

Cíle (Proč kandiduji): Chci se i nadále aktivně podílet na zlepšování života občanů našeho města v oblastech, které jsem výše uvedl, zejména s ohledem na mládež. Zlepšením spolupráce magistrátu a OHK vytvářet lepší podmínky pro živnostníky a dále výrazně zlepšit propagaci města.