MUDr. Jaroslav Novák
zubní lékař


V Mladé Boleslavi pracuji jako soukromý zubní lékař. Mám zájem o zdravotní a sociální problematiku. Již čtvrté volební období působím v sociální a zdravotní komisi Magistrátu města Mladá Boleslav, z toho 12 let jako její předseda. Vedle toho jsem i členem České stomatologické komory, členem celorepublikového Sněmu ČSK a současně člen představenstva OSK Poděbrady. Zároveň jsem členem hnutí Volba pro Mladou Boleslav.

Proč kandiduji

Chci zlepšit a zacílit sociální pomoc potřebným, ne paušálně a plošně, ale cíleně. Chci zabránit zneužívání sociálních dávek, přesněji to kontrolovat a evidovat ve vztahu s příslušným odborem magistrátu. Zaměřím se na zintenzivnění práce se seniory, zlepšení spolupráce a pomoc jejich organizacím.