MUDr.Stanislav Najman
ředitel Kliniky Dr. Pírka a zastupitel


Od roku 2004 jsem ředitelem Kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, kde je mou prioritou zajistit moderní zdravotnické zařízení poskytující bezpečnou zdravotní péči a současně zajistit přátelské prostředí pro pacienty. Vystudoval jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mým dalším odborným vzděláním je atestace v oboru anesteziologie a urgentní medicíny.

Proč kandiduji

Chci spolupracovat na vytvoření zdravých životních podmínek ve městě, které je významně zatížené průmyslovou výrobou a dopravou. Dále prosazovat koncepci zdravého zeleného města s pevným generelem zeleně jako nedílné součásti všech realizovaných stavebně projektových akcí ve městě. A rovněž obnovit a posílit důležitost upravené parkové a komunální zeleně v prostorách města.