Mgr. Pavel Motl
advokát


Vystudoval jsem Gymnázium v Mnichově Hradišti a poté právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2000 pracuji jako advokát v Mladé Boleslavi.

Cíle (Proč kandiduji): Snaha o zajištění a podporu plnohodnotného volnočasového vyžití mladých lidí s důrazem na jejich vedení k ochraně přírody a životního prostředí jako nezbytné podmínky pro její zachování