Ing. Roman Kůtek
servisní služby Škoda Auto


Ve městě automobilů jsem se narodil v roce 1976, ve Škoda Auto pracuji od roku 1997,v současné době na pozici specialisty servisních služeb. Bydlím s rodinou v příměstské části Čejetice, která je územně i administrativně spojena se statutárním městem Mladá Boleslav. Kvalita života a okolí, ve kterém žiji a kde vyrůstají mé děti mi není lhostejná. Vystudoval jsem vysokou školu na České zemědělské univerzitě v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, abych věděl jak řešit problémy spojené s životem a potřebami lidí v regionech.

Cíle (proč kandiduji) : Věřím a jsem přesvědčen, že s týmem lidí se kterými kandiduji do komunálních voleb, jsme schopni vést město cestou trvale udržitelného rozvoje, který je předpokladem pro spokojený a kvalitní život všech věkových vrstev obyvatelstva ve městě.