Blanka Klabanová
stavební technik


Vystudovala jsem Gymnazium v Mladé Boleslavi, Střední ekonomickou školu v Mladé Boleslavi a Střední průmyslovou školu stavební v Praze. Od roku 1991 pracuji jako OSVČ, jako stavební technik. Zabývám se především investorsko-inženýrskou činností a stavebními dozory na stavbách.

Cíle (Proč kandiduji): V předchozích dvou volebních obdobích jsem byla členkou komise pro péči o památky a historické objekty Města Mladá Boleslav a v dislokační komisi. Na tuto práci bych ráda navázala, pokusím se přispět ke zkvalitnění života ve městě, zejména v investiční oblasti.