Aleš Juranka
jednatel společnosti Realstav a REZA


Od svých dvou let jsem vyrůstal a žiji v Mladé Boleslavi a ke svému městu a i okolí mám silný vztah. Byl jsem žákem 1. sportovní fotbalové třídy v Mladé Boleslavi a toto svým způsobem ve mě vyvolalo patriotismus a sounáležitost s naším městem. Můj život ale není pouze sport. Od roku 1990 se věnuji podnikání a současně řídím společnosti REALSTAV MB spol. s r.o., Eco-Retel s.r.o. a REZA MB – Mateřská škola a Jesle o.p.s. a podílím se na vedení akciové společnosti FK Mladá Boleslav a.s. Tyto společnosti se krom jiného svým způsobem aktivně podílejí i na pozitivních proměnách našeho města, aktivně podporují rozvoj společenského, kulturního a sportovního života.

Cíle (proč kandiduji): Jelikož jsem boleslavský srdcař a patriot, není mi lhostejný osud našeho města a jakým způsobem se bude dále měnit a rozvíjet infrastruktura a životní prostředí, jak zde lidé žijí a jaké mají možnosti v oblasti kulturní, sportovní a volnočasové. Na těchto změnách se chci aktivně podílet. Chci podporovat smysluplné budování infrastruktury našeho města a rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit. Vzhledem ke své povaze budu prosazovat názory zdravého rozumu napříč spektrem všech osobností komunální politiky.