Mgr. Vlastimil Hrůša
bývalý fakultní učitel


Jsem rodákem města, sokolem, skautem, bývalým fakultním učitelem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovi, lektorem Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků, držitelem Čestného uznání Pražského magistrátu a VÚP za pedagogickou a výzkumnou práci, bývalým mezinárodním rozhodčím „FED Cupu“, od roku 1990 přísedícím u Okresního soudu, členem „Astoňáků“ a FK Mladá Boleslav, Čejetickým baráčníkem a držitelem Ceny „Fair Play“ za rozvoj sportu v Mladé Boleslavi. A převším jsem jedním z vás.

Cíle (Proč kandiduji): Přeji si, aby město nevedli pouze politici, ale hlavně obětaví a vzdělaní lidé. Vítám spolupráci hnutí Volba pro Mladou Boleslav s hnutím ANO 2011, která může našemu městu jenom pomoci.