Ing. Rudolf Hajný
důchodce


V Mladé Boleslavi bydlím od roku 1964 a od té doby jsem až do odchodu do důchodu pracoval ve Škoda Auto. Začal jsem ve svařovně a posledních 25 let jsem pracoval ve vedoucích funkcích sociálních služeb. Znám velice dobře potřeby zaměstnanců a zároveň občanů Mladé Boleslavi v celé šíři této problematiky. V minulém volebním období jsem byl členem Finanční komise rady města a Finančního výboru zastupitelstva.

Cíle (Proč kandiduji): Důležitá a potřebná je spolupráce s největším zaměstnavatelem. Jedním z předpokladů pro spokojený život ve městě je pocit bezpečí rodin doma a na ulici, ve městě. Občan musí mít pocit podpory ze strany samosprávy v řešení místních problémů, ulice, čtvrti i s nabídkou volnočasových aktivit.