Michal Berný
kontrolor kvality 


Narodil jsem se v Mladé Boleslavi a celý život mám s městem spojen – oženil jsem se zde a také zde vychovávám tři děti. Pracuji jako externí služba pro úsek kontroly kvality ve firmě Škoda Auto a.s. Dětství jsem trávil na sídlišti, avšak mnoho času jsem prožíval v příměstské části Bezděčín. V minulosti jsem 5 let pracoval na Magistrátu města Mladá Boleslav jako sociální pracovník, a to jak v terénu, tak za přepážkou. Proto jsem si vědom, jaké jsou potřeby a problémy na sídlišti i v příměstských částech, ale i lidí, kteří se obracejí právě na sociální odbor s nejrůznějšími problémy.

Cíle (Proč kandiduji): Zvýšení bezpečí v problémových lokalitách, podpora preventivních akcí, rozvoj města v oblasti bydlení (nejen stavby průmyslových hal) a rozvoj sociálního zázemí (spolupráce s velkými zaměstnavateli a poskytovateli sociálních služeb). Chtěl bych, aby moje děti mohly za pár let projít městem, aniž by se bály.