Zdeňka Bázlerová
předsedkyně  svazu postižených civilizačními chorobami


Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou. Do Mladé Boleslavi jsem se přestěhovala v roce 1969 a začala pracovat ve Škoda Auto. V současné době jsem předsedkyní SPCCH – Mladá Boleslav ( svaz postižených civilizačními chorobami), které pořádá pro členy volnočasové aktivity.

Cíle (Proč kandiduji): Zlepšení vztahu se staršími a nemocnými lidmi. Přála bych si bezpečné město pro své vnuky.