Spolupráce města a Škody Auto

červenec 2014 | Autor: Ing. Jiří Bouška

Máme se dobře. Poměrně jednoduše to dokládá porovnání výše nezaměstnanosti v České republice 8,4 % a Mladé Boleslavi 4,9 %. Asi každému je jasné, proč tomu tak je. V našem městě sídlí společnost, která byla letos opět vyhlášena jako zaměstnavatel roku – Škoda Auto. Automobilka celosvětově zaměstnává více než 25 800 lidí s průměrným platem tarifních zaměstnanců přes 37 700 Kč. Od roku 1991 bylo v závodech ŠKODA v České republice vytvořeno 11 000 nových pracovních míst a více než 50 000 pracovních míst u dodavatelů firmy.

Škoda Auto se samozřejmě snaží svůj úspěch regionu, ve kterém působí, vracet. Podporuje různé zajímavé projekty, občanská sdružení, sportovní kluby a další. Důraz klade na vliv a působení provozu společnosti na životní prostředí. Že se nejedná pouze o plané deklarace, dokazuje výsledek studie hledání příčin špatného ovzduší v Mladé Boleslavi, na kterém se průmysl podílí pouze jedním procentem, což se zdá až neuvěřitelné.

Ve městě dlouhodobě probíhá spolupráce mezi městem a Škoda Auto. Jsem rád a vážím se toho, že mohu mít tuto spolupráci ze strany města na starosti, že jsem byl u vzniku nastavení pravidel této spolupráce a mohl se tak setkat s mnohými zajímavými lidmi. V roce 2011 jsme si společně nadefinovali cestu jakou se chceme společně ubírat a za přispění Škody Auto a města tak byla realizována celá řada zajímavých projektů např. Bezpečné přechody, zkvalitnění kamerového systému, podzemní kontejnery, zlepšení technického vzdělávání a výuky jazyků na základních školách, Old Timer rally, Metalové sympozium, Ozvěny Zlínského festivalu, Svatováclavská jízda, projekty Zdravého města, venkovní posilovna, Fit parky pro seniory a další.

Vedle toho vedeme společná jednání na ministerstvech, kraji a s dalšími institucemi o věcech a dotacích na projekty, které se nás boleslaváků bezprostředně týkají, příkladem může být SV-Tangenta nebo třída V. Klementa. Alespoň touto formou bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na vzniku této spolupráce a na realizaci jednotlivých projektů.