Příležitost pro studenty moderního umění

červenec 2014 | Autor: MUDr. Stanislav Najman

Mladá Boleslav má již tradičně blízko ke spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Zpravidla se jednalo o spolupráci technických oborů, ale Mladá Boloeslav může spolupracovat rovněž v oblasti uměleckých oborů.

Jak asi víte v roce 2012 až 2013 prošla Klinika Dr.Pírka rozsáhlou rekonstrukcí. Byly uvedeny do provozu moderní operační sály a pooperační oddělení. V rámci rekonstrukce byly využity nové materiály, technické vybavení a to často v české premiéře.

O co se ovšem také snažíme, je aby prostředí bylo pro pacienty maximálně přátelské, proto jsme ve vnitřních prostorech umístili velké luminační desky. Jedná se o jedinečné technické vybavení, které zároveň nabízíme vysokým uměleckým školám k realizaci studentských projektů.

Společně se světově uznávaným architektem a designerem panem Bořkem Šípkem, který byl nadšen myšlenkou umožnit studentům realizovat svoje představy ve skutečných podmínkách na nejmodernějších luminačních stěnách, jsme vyzvali ke spolupráci pana režiséra Jaroslava Brabce, současně docenta technické university v Liberci a společně připravili projekt pro studenty katedry enviromentál designu - vytvořit semestrální videoartové projekce pro zdravotnická zařízení.

Dne 2.6.2014 proběhla prezentace devíti studentských prací v prostorách Kliniky Dr.Pírka za přítomnosti obou zmiňovaných. Všechny práce byly hodnoceny za mimořádně zdařilé. Pro studenty se jednalo o obtížný úkol. Práce vytvářeli ve studiu, ale definitivní provedení na projekčních plochách v nemocnici dalo pracím jiný pohled. Studenti v uplynulých třech měsících opakovaně navštívili Kliniku ke zkušebním projekcím.

Zajímavé bylo, že práce hodnocené pedagogy ve studiu jako mimořádně zdařilé, se ne vždy shodovaly s nejlépe hodnocenými pracemi při pondělní projekci. Za podpory společnosti Philips byly ohodnoceny čtyři nejzdařilejší projekce. V současné době se souhlasem autorů je možno shlédnout všechny videoartové projekce na plochách umístěných v interiérech Kliniky Dr.Pírka.

Slova kultura a nemocnice nejdou příliš dohromady. My jsme se vydali trochu jinou cestou, což asi potvrdí všichni, kteří naši kliniku navštívili.

Zároveň jsem rád, že tak můžeme dát jedinečnou příležitost studentům, kteří se mohou realizovat na jedinečných, těžko dostupných technologiích a získat tak cenné zkušenosti pro svůj další profesní rozvoj. Opět ve spolupráci s TUL (Technickou univerzitou v Liberci) připravujeme na letošní září vypsání nové soutěže o nejlepší videoartovou projekci spojenou s reakcí na okolní pohyb. Do soutěže se budou moci přihlásit nejen studenti TUL, ale rovněž ostatní zájemci o tento druh moderního umění.