Chlum aneb jak by měla spolupráce fungovat

červen 2014 | Autor: Ing. Jiří Bouška

Především díky aktivitě pana Hendrycha a pana starosty Kolína z Nepřevázky vznikne ještě ve spolupráci s Dobrovicemi a Mladou Boleslaví celkem zajímavá cyklotrasa spojující Mladou Boleslav a Dobrovici.

Úsek z Nepřevázky přes Sýčinu do Dobrovice povede po pěkném zpevněném a pro cyklisty přívětivém povrchu. My řešíme propojení cyklostezky Jemníky pod Chlumem s Nepřevázkou. Zde s ohledem na životní prostředí není možné vybudovat asfaltovou cestu, proto bude z přírodního materiálu (písek či mlat). Na Dobrovicko a třeba i dále na Nymbursko tak bude možné vyjet z Mladé Boleslavi buď od Jemníků nebo od Bezděčína bezpečně a pohodlně.

Cyklisté tak nebudou muset stoupat do kopce přes Chlum nebo jet po frekventované silnici na Nymburk. Nová cyklotrasa bude zařazena do sítě cyklotras evidovaných Klubem českých turistů a značena bude tradičními žlutými „cykloznačkami“. Po upravené cyklotrase zároveň z části povede i tzv. naučná stezka Chlum.

Tahounem tohoto projektu je paní Milada Vrbová ze sdružení ZO ČSOP Klenice, které jsme přispěli 50 000 Kč na její vybudování, Na stezce bude celkem 10 stanovišť, kde budou nainstalovány informační panely rozdělené na přírodovědnou a archeologickou část. Bude vhodná i pro školní procházky, školám bude vytvořen manuál tak, aby žáci byli hravou formou seznámeni s nejcennějšími přírodními zajímavostmi Chlumu.

Součástí stezky bude i 5 interaktivních prvků vyrobených ze dřeva, které budou sloužit dětem k prohloubení jejich znalostí o tomto cenném území. Stezka by měla být hotova nejpozději v září letošního roku.

Myslím, že jak budování cyklotras, tak této naučné stezky, dokladuje účinnou spolupráci Mladé Boleslavi, okolních obcí a dalších subjektů při vytváření potřebných projektů a jejich realizace.