Je v našem městě bezpečno?

březen 2014 | Autor: Ing. Jiří Bouška

Bezpečnost je obyvateli Mladé Boleslavi dlouhodobě jedním z nejhůře hodnocených aspektů. Vedle bezdomovců, heren či cizinců si lidé stěžují na vysokou kriminalitu, na subjektivně vnímaný pocit nebezpečí, neukázněnost řidičů a také na nedostatečnou činnost městské policie (MP). Musím říci, že poslední, na co bych si stěžoval já, je právě její nedostatečná činnost.

Zastupitelé města schválili na svém posledním zasedání zprávu o činnosti MP v roce 2013. Z té vyplývá, že MP řešila více než 90 tis. událostí nejrůznějšího charakteru. Nejproblematičtější lokalitou stále zůstává Kaufland a okolí, kde strážníci provádí nepřetržitou činnost a to vždy od ranních hodin až do půlnoci.

V posledních letech také roste míra negativního působení uživatelů drog. Vždyť v minulém roce bylo sebráno strážníky celkem 1 439 kusů injekčních stříkaček a dalšího kontaminovaného materiálu. To je zhruba o 500 více v porovnání s minulým rokem. Strážníci se také v roce 2013 vrátili k nárazovému měření rychlosti, což mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, stal jsem se totiž jednou z 805 objetí nového radaru.

Důležitou součástí práce MP, je práce na prevenci kriminality. V současné době nabízí 25 různých na sebe navazujících preventivních programů pro všechny věkové kategorie. MP se setkala v rámci prevence kriminality s celkem 8 043 občany, z toho počtu bylo 6 tisíc dětí z mateřských, základních a středních škol a odborných učilišť.

Součinnost při různých kulturních a sportovních akcích, práce s bezdomovci, odchyt zvěře, spolupráce při strojním čištění města, evidování autovraků, obsluha kamerového systému, mnohými oblíbené rozdávání pokut za parkování (celkem o 23 % méně než minulém roce), to jsou všechno činnosti, které ve městě někdo dělá. Asi se nám všem při placení pokut za rychlou jízdu nebo parkování honí hlavou podobné výrazy na adresu práce MP, ale ty s její nedostatečnou činností rozhodně nesouvisí.