Péče o zeleň ve městě se v posledních letech zlepšila

březen 2014 | Autor: Mgr. Jaroslav Polívka

Koncem 90. let 20. století a krátce po roce 2000 došlo v okrese Mladá Boleslav ke zlepšení čistoty ovzduší. Důvodem bylo především zastavení činnosti neodsířených elektráren, odsíření a odprášení ostatních elektráren a velkých zdrojů. Od té doby se podle mého mínění zásluhou zvyšující se dopravy a průmyslu kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi zhoršuje.

Drobné i větší zelené plochy pomalu nahrazuje beton a asfalt, abychom měli kde zaparkovat auta. Je sice pravda, že Mladá Boleslav může nabídnout lokality, které by nám mohli jinde závidět. Mezi nejcennější patří lesopark Štěpánka, Radouč, případně údolí Jizery. Z blízkého okolí stojí určitě za zmínku přírodní park Chlum a Vrch Baba u Kosmonos. Tyto plochy nejsou využitelné obyvateli města pro každodenní rekreaci, ale na druhé straně představují kvalitní rekreační zázemí pro víkendový odpočinek.

Problémem ale je, že zelené plochy se obecně soustřeďují spíše v okrajových částech města a ani tam nepokrývají ve srovnání s obdobně velkými městy příliš velké plochy. V některých hustě zalidněných částech města je pak rozloha území pokrytého kvalitní městskou zelení v důsledku dřívějšího urbanistického rozvoje nedostatečná. Platí to například pro velkou část Severního sídliště i pro oblast Nového Města, kde jsou jedinými většími plochami zeleně park Výstaviště, hřbitovy a Nový park.

V posledních letech díky dobré práci Compagu je pozitivně hodnocena čistota města, údržba veřejných prostranství, ale i péče o zeleň. Bylo by dobré, aby se postupně z péče o zeleň nestala pouze údržba komunikací. Myslete na to, prosím, při vašich požadavcích na nárůst parkovacích míst u vašich domů. Děkuji