Jak se žije seniorům v Mladé Boleslavi?

únor 2014 | Autor: Ing. Jiří Bouška

Prostě a jednoduše stárneme. Velmi rychlým tempem a mnozí z nás si neuvědomují, že během relativně krátkého času do skupiny obyvatel staršího věku, čili seniorů „spadne“ každý z nás. Přestože bylo v minulosti naše město nazýváno městem mladých, data ukazuji na pozvolné stárnutí populace ve stejném poměru, jako je tomu v jiných částech České republiky. V roce 2010 žilo v Mladé Boleslavi 6 442 obyvatel starších 65 let. To je o 26 % více než v roce 2000. Průměrný věk obyvatel se za toto období zvýšil z 37,6 let na 40,8 roků.

Na komisi Zdravého města bylo téma „Město příznivé pro seniory“ vybráno jako jedno ze dvou stěžejních bodů pro rok 2014. Musím se přiznat, že jsem pro něj nehlasoval. Jiná témata se mi zdála pro řešení v rámci komise důležitější. Nicméně mi to nedalo, prošel jsem si různé statistiky, nad tématem se zamyslel, řešil s předsedou zdravotní a sociální komise MUDr. Jaroslav Novákem, členem našeho hnutí a zjistil, že máme prakticky totožný názor.

O seniory se jakžtakž umíme postarat v rámci ekonomicky podmíněných služeb. Máme zde velmi dobře fungující Domy s pečovatelskou službou, Domov pro seniory, aktivní kluby seniorů, spolehlivou Pečovatelskou službu, Domovinku, či čilé a mimochodem vynikající seniorské divadlo HEČ, neboli organizace založené na různé ekonomické základně.

Starším lidem ale nejde pouze o to, aby měli kde bydlet, co jíst. Otázky jsou jiné. Umíme si a budeme do budoucna umět si porozumět s touto skupinou obyvatel? Všichni chceme žít kvalitní život, jak si tuto „kvalitu“ představují oni? Umíme si najít čas a jenom si s nimi popovídat nejen o tom co potřebují, ale také jak se mají, o čem přemýšlejí, co jim schází, jaké mají pocity ze života v Mladé Boleslavi a okolí?

Věříme, že ekonomické potřeby organizací budeme umět v rámci možností alespoň částečně naplnit, ale to popovídání a jednoduché splnění těch „neekonomických„ přání, bude daleko složitější. To jsou věci, které nám rozpočet města rozhodně nevyřeší. Nakonec jsem za toto téma rád. Snad se nám podaří, alespoň minimálně přispět ke zvýšení kvality života těm, se kterými zde společně žijeme, těm, z jejichž zkušeností každodenně čerpáme.