Zeleň a životní prostředí v našem městě

únor 2014 | Autor: MUDr. Stanislav Najman

Mladá Boleslav je město nadprůměrně zatíženo automobilovou dopravou a průmyslovou výrobou. Největší automobilová továrna v České republice je přímo umístěna na území města. Rovněž v bezprostředním okolí města jsou provozy přímo navazující na výrobu automobilů nebo logistická centra. Dalším zahuštěním zástavby a vytvářením dalších parkovacích míst dochází k úbytku zeleně. Všechny tyto faktory významně zatěžují životní prostředí našeho města.

Naší snahou je co nejvíce kompenzovat nepříznivé vlivy. Snažíme se cíleně řešit vysokou zátěž města automobilovou dopravou. Trvale podporujeme alternativní způsoby dopravy. Cílem je mimo jiné dobudovat síť cyklotras spojující nejdůležitější částí města spolu se zajištěním bezpečného cyklostání.

Významně ke zklidnění systému může rovněž přispět regulace parkování mimoboleslavských zaměstnanců firmy Škoda. V pracovní dny jsou části města vystaveny „ hledačům parkovacích míst“. V rámci architektonického pojetí podporujeme vytvoření generelu zeleně města spolu s revitalizací stávajících parků. Větším realizovaným projektem byl park Na výstavišti. V souvislosti s plánovanou výstavbou bazénu bude realizována rekonstrukce parku Štěpánka spolu s prostorami trvale zanedbávané části parku bývalého letního kina.

Dluhem minulosti posledních šedesáti let je v Mladé Boleslaví ustupující zeleň z vnitřních prostor města. Naší snahou je co nejvíce při realizaci současných projektů vytvářet podmínky k umístění zeleně jako bariery k šíření negativních vlivů v městském prostředí a to především omezení šíření hluku, šíření polétavého prachu.

Neméně důležitým faktorem je rovněž estetické hledisko. Úspěšně se podařila v tomto smyslu rekonstrukce Staroměstkého náměstí. Obdobným způsobem by měly probíhat i nové realizace parkovacích ploch pro automobily, výstavba tangenty a ostatní projekty. Neřešené z minulosti zůstávají jednotlivé městské ulice, kde situaci komplikují četné podzemní sítě. Cílem projektu je co nejvíce navrátit zeleň do prostor města za současného vytváření podmínek k využití alternativních druhů dopravy.