Vše nejlepší do nového roku!

leden 2014 | Autor: Ing. Jiří Bouška

Rok 2013 je za námi. Snad jste měli čas se zastavit a prožít vánoční svátky v kruhu svých blízkých, kamarádů a přátel. Všem Vám přeji do nového roku především spokojenost ve vašich životech, v životech vašich rodin. Každý z vás určitě částečně rekapituloval a plánoval kroky do dalšího roku. Nám se podařilo v pracovně hektickém prosinci připravit a schválit městský plán (rozpočet) pro rok 2014. Naplánovali jsme pro lidi z Mladé Boleslavi důležité investice. Vždyť bazén nebo sportovní hala jsou věci, po kterých se dlouho volá. Velká část investic je realizována s výraznou pomocí dotačních programů. Přesto bylo třeba najít zdroje na spolufinancování těchto akcí. Jsem rád, že jsme dokázali najít takovou variantu, při které není třeba prodávat podíl v městské společnosti Centrotherm Mladá Boleslav, a.s. Myslím, že můžeme vstoupit do nového pracovního roku s klidným svědomím.