Klinika Dr. Pírka je tak trochu jiná nemocnice

prosinec 2013 | Autor: Ing. Jiří Bouška

Dne 6. 11. 2013 byla v zahradě kliniky slavnostně odhalena mimořádně zajímavá sochařská díla realizovaná při Metalovém sympoziu organizovaném v květnu 2013. Klinika poskytla sympoziu část zahrady pro instalaci soch a daří se jí tak vytvářet unikátní galerii pod širým nebem. Klinika, která byla založena před osmdesáti lety patří v České republice k jedinečným projektům.

Jedná se o moderní nemocnici srovnatelnou kvalitou a standardem poskytované péče s obdobnými nemocnicemi v Evropské unii. Klinika, která má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, poskytuje zdravotní péči v oborech ortopedie, chirurgie a ambulantní gastroenterologie. Ředitel kliniky Mudr. Stanislav Najman má výrazný zájem, aby při vytváření současného projektu byl brán v úvahu především lidský rozměr. Klinika proto dlouhodobě podporuje umělecké projekty s cílem vytvořit kulturní a přátelské prostředí nemocnice, které bude dávat šanci umělcům realizovat jejich představy a pacientům zpříjemňovat nemocniční prostředí.

Za zmínku určitě stojí, že v rámci přístavby budovy instalovala klinika, jako první v Evropě prvky, které významně napomáhají ke zlepšení kultury prostředí pro pacienty. Originální řešení interiérů zaujalo rovněž osobnosti českého designu jako je pan Bořek Šípek a pan Jaroslav Brabec.

Ale zpět k Metalovému sympoziu. Hlavním tahounem projektu je ředitel Informačního centra v Mladé Boleslavi pan Gérard Keijsper, jehož cílem je vytvořit uměleckou galerii ve veřejném prostoru města a zároveň snaha zviditelnit naučnou „Metalovou stezku“, která návštěvníky města vede po zajímavých místech Mladé Boleslavi, jedním z míst kam turisty přivádí je právě klinika Dr. Pírka. Zde mají návštěvníci možnost vidět nejenom sochy prvního ročníku kovářského sympozia od pětice renomovaných umělců z ČR, Anglie, Francie a Holandska, kteří v areálu Střední průmyslové školy pět dnů pracovaly na tvorbě děl z kovu, ale také galerii pískovcových soch, které byly v zahradě instalovány v rámci projektu „Kámen a lidé“.

Exteriéry kliniky se tak postupně stávají jedinečným prostorem, který nabízí ke zhlédnutí moderní evropského sochařského umění. V interiérech je za spolupráce pana arch. Šípka a arch. Packa připravována spolupráce s vysokými uměleckými školami o realizaci prostor moderních nemocničních zařízení. Cílem Kliniky Dr.Pírka je především poskytovat co nejlepší zdravotní péči v oborech ortopedie a chirurgie, ale současně zajistit kulturní prostředí odpovídající současnosti. Přesně tyto myšlenky „Kvalitní služba pro lidi fungující v kulturním prostředí“ se snaží Mudr. Najman prosazovat i jako zastupitel města. Klinika Dr. Pírka je důkazem, že se nejedná pouze o plané řeči.